Ideskisse til fremtidig bruk av boligmodulen
Ideskisse til fremtidig bruk av boligmodulen med tilleggsinformasjon
Planlagt fasade i bakkant med ny heis og parkering i kjelleren
Ideskisse til innredning til 23 leiligheter
Utkast til planløsning i "3D"
Ideskisse til utnyttelse av helidekket
Boligmodulen slik den ankom fra Nordsjøen
Boligmodulen slik den var installert i Nordsjøen