Audbjørg Gjerde Lippert (f. 1948) er cand.mag. med fagene nordisk, fransk, spansk og kristendomskunnskap. Hun har arbeidet i ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og bedrifter. Dessuten har hun i mange år vært lærer i ungdomsskolen.
Audbjørg Gjerde Lippert
Tomme stolar talar
Kr 78,- (ebok)

Ein dag i adventstida får Liv eit oppdrag som snur opp ned på kvardagen. Tre døde slektningar kjem tilbake og ber henne skrive om livet deira på slutten av andre verdskrig. Møtet med dei døde både skremmer og har dragning på henne. Dramatikk på liv og død saman med svik og offervilje blir etter kvart avdekt.

Liv lever i spenningsfeltet mellom sin eigen travle kvardag og livet i karnappet der dei døde fyller dei tomme stolane. Etter kvart viklar dei to historiene seg samen, og fortida får følgjer for livet i notida.

Tomme stolar talar er ei bok om det å stå i ein samanheng samtidig som ein vil bestemme over eige liv. Ein spennande og svært velskriven roman heilt utanom det vanlege.

228 sider. Nynorsk tekst.

Leseprøver (klikk for demo):
  
1
Tomme stolar talar (ebok)
 
 
Totalt: 78,-
 
 
 
 
 
 
 
Din status:
Du er ikke logget inn
Du må logge inn for å se dine e-bøker.